bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-1
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-2
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-3
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-4
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-5
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-6
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-7
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-8
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-9
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-10
bo-cay-lau-nha-xoay-tay-2-bong-lau-lock-lock-corner-etm494-12

Bộ Cây Lau Nhà Xoay Tay 2 Bông Lau Lock&Lock Corner ETM494 (330 x 235 mm) – Xanh Biển

790,000 379,000

  • Xoay nhanh và mạnh với lực ấn cực nhẹ
  • Kiểu dáng hiện đại, đĩa lau có thể gập lại
  • Bông lau với độ thấm hút cao